Portret kobiety

1879

Muzeum Narodowe w Warszawie