Krzyżacy biorący jeńców w niewolę

1875
olej, płótno, 274 x 245 cm

ostatni właściciel: córki artysty Jadwiga Bobińska (zm. 1940)
i Maria Gerson-Dąbrowska (zm. 1942)

zaginiony 1940-1945