Cykl alegorycznych postaci

1870
freski na suficie Sali Wystawowej TZSP

zniszczone 1939-1945