Święta Salomea wchodząca do pustelni króla

1893
olej, płótno, 216 x 307 cm

ostatni właściciel: rodzina artysty

zaginiony 1939-1945