Łokietek pod Ojcowemolej, płótno, 61 x 91,7 cm

Lwowska Galeria Obrazów