Powrót z polowania

1895
akwarela, papier, 44 x 86 cm

ostatni właściciel: A. Weyssenhoff, Warszawa

zaginiony 1939-1945