Zaloty myśliwego

1890
akwarela, papier, 68 x 48 cm

ostatni właściciel: Muzeum Narodowe, Kraków

zaginiony 1939-1945