Kościół w Osieku

1906
akwarela

Muzeum Narodowe w Krakowie