Portret dwojga dzieci na schodach

1898
olej na tekturze
Muzeum Narodowe w Poznaniu