Portret Stanisława Augusta z "klepsydrą"

olej, płótno, 95 x 72 cm

ostatni właściciel: Towarzystwo Sztuk Pięknych, Warszawa
zdeponowany: Muzeum w Lublinie