Portret młodej damy

1756
olej, płótno, 88,5 x 69,5 cm

ostatni właściciel: Józef Potocki
w 1939 zdeponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie