Traktat chocimski

przed 1786
olej, p³ótno, 340 x 276 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie