Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym

1768-71
Zamek Królewski w Warszawie