Portret Stanisława Augusta w stroju koronacyjnym

studium przed 1770
olej, płótno, 51 x 36 cm
Muzeum Narodowe w Poznaniu