Ho³d pruski

olej, p³ótno
1783-1786
Sala Rycerska Zamku Królewskiego w Warszawie